بازداشت مجدد بازیگر مشهور ایرانی.

بازداشت مجدد بازیگر مشهور ایرانی

بازداشت مجدد بازیگر مشهور ایرانی

رامین پرچمی بعد از ۵ سال ممنوع الفعالیت بودن بازداشت شد. پژمان ظفرمند از دوستان رامین پرچمی در حالی خبر بازداشت وی را داد که این بازداشت دقیقا شب بعد از اولین اجرای هنری این بازیگر مشهور بعد از…رامین پرچمی بعد از ۵ سال ممنوع الفعالیت بودن بازداشت شد.

پژمان ظفرمند از دوستان رامین پرچمی خبر بازداشت وی را داد که این بازداشت دقیقا شب بعد از اولین اجرای هنری این بازیگر مشهور بعد از ۵ سال ممنوع  از فعالیت بودن داد.

به گزارش نامه نیوز وی گفته است قرار ۵۰ میلیون تومانی برای وثیقه بریده شده است ولی تاکنون موفق به تهیه آن نشده اند.
رامین پرچمی پس از حوادثی که در سال‌های اخیر بر او گذشته بود تازه به صحنه نمایش بازگشته بود. این تصویری است از یک نمایشنامه‌خوانی بر اساس متن مشهور نیل سایمن که در آن پرچمی با سه بازیگر زن همکار است.
منبع: namehnews.ir