آوای انتظار همراه اول زیبا از کاوه یغمایی

آوای انتظار همراه اول زیبا از کاوه یغمایی

نام قطعه : پل بی عبور قطعه ی دوم

نام صاحب اثر : کاوه یغمایی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۷۱۱

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول کاوه یغمایی جدید ۹۲

نام قطعه : پل بی عبور قطعه ی اول

نام صاحب اثر : کاوه یغمایی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۷۱۰

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول کاوه یغمایی جالب و ناب

نام قطعه : چهارشنبه سوری

نام صاحب اثر : کاوه یغمایی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۷۰۹

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول کاوه یغمایی غمگین و غمناک

نام قطعه : رویای بی ستاره قطعه ی دوم

نام صاحب اثر : کاوه یغمایی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۷۰۸

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول کاوه یغمایی زیبا و قشنگ

نام قطعه : رویای بی ستاره قطعه ی اول

نام صاحب اثر : کاوه یغمایی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۷۰۷

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول کاوه یغمایی جدید و گریه دار

نام قطعه : باور ریزش برگ قطعه ی اول

نام صاحب اثر : کاوه یغمایی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۷۱۷

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول کاوه یغمایی توپ و جذاب

نام قطعه : باور ریزش برگ قطعه ی دوم

نام صاحب اثر : کاوه یغمایی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۷۱۶

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول کاوه یغمایی عاشقانه و عارفانه

نام قطعه : مترسک قطعه ی دوم

نام صاحب اثر : کاوه یغمایی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۷۱۴

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول کاوه یغمایی احساسی و رمانتیک

نام قطعه : مترسک قطعه ی اول

نام صاحب اثر : کاوه یغمایی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۷۱۵

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول کاوه یغمایی با صدای یغمایی

نام قطعه :پنجه های آواز قطعه ی اول

نام صاحب اثر : کاوه یغمایی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۷۱۲

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال
آوای انتظار همراه اول زیبا از کاوه یغمایی پیشواز

نام قطعه :پنجه های آواز قطعه ی دوم

نام صاحب اثر : کاوه یغمایی

کد آوای انتظار همراه اول : ۳۱۷۱۳

قیمت برای مدت یک ماه : ۵٠٠٠ ریال