برچسب: شهرام ناظری «گل صد برگ» را در تهران می‌خواند