زایمان طبیعی رایگان می شود

معاون وزیر بهداشت:

زایمان طبیعی رایگان می شود

1234

شبکه ایران/ معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تدوین طرحی برای اشتغال ماماها با عنوان «پرستار ماما» خبر داد و گفت: با اختصاص سهم سلامت از هدفمندی یارانه ها، زایمان طبیعی رایگان می شود.

«محمد حاجی آقاجانی» روز سه شنبه در حاشیه همایش روز پرستاری، با اشاره به اعلام تعرفه های درمانی دولتی طی فردا(چهارشنبه)، از تدوین طرحی برای اشتغال ماماها به عنوان «پرستار ماما» خبر داد و گفت: انتخاب این گزینه برای اشتغال ماماها کاملا انتخابی است.

وی با اشاره به مشکل جدی اشتغال برخی گروه های پزشکی و پیراپزشکی افزود: متاسفانه در سال های اخیر در برخی رشته ها تناسب منطقی بین آموزش دانشجویان و نیاز شبکه بهداشتی و درمانی برقرار نشده و این امر موجب شده تا دانش آموختگان برخی از این رشته ها مانند دانشجویان رشته مامایی، کار پیدا نکنند.

معاون درمان وزیر بهداشت با بیان اینکه تعداد ماماهای بیکار به چند ده هزار نفر می رسد، ادامه داد: با توجه به سیاست های جدید جمعیت، زمینه اشتغال ماماها فراهم شده است اما یکی دیگر از راهکارها این است که ماماها با گذراندن دوره پرستارماما به عنوان پرستار فعالیت کنند که این گزینه برای ماماها کاملا انتخابی است.

وی گفت: اجرایی شدن این طرح منوط به تصویب آن در شورای گسترش وزارت بهداشت و تائید این وزارتخانه است که امیدواریم اوایل سال آینده به تصویب برسد.

آقاجانی افزود: البته تمرکز ما در اشتغال ماماها در شغل اصلی خود آنان است، اما طرح پرستارماما به عنوان امتیازی برای ماماها محسوب شده و اجباری نیست؛ این طرح در مرحله کارشناسی قرار داشته و تمام ابعاد آن بررسی خواهد شد.

وی ادامه داد: اکنون نیز شاهد اشتغال ماماها در رشته های غیرپزشکی هستیم و برای جبران این نقیصه، طرح پرستاری پیشنهاد شده است

 

 بخشی از معوقه های پرستاران پرداخت می شود

معاون وزیر بهداشت در مورد پرداختی اضافه کار و کارانه پرستاران گفت: این پرداختی ها از محل درآمد های اختصاصی صورت می گیرد و به پرداخت سازمان های بیمه گر بستگی دارد.

آقاجانی افزود: اکنون بیمارستان های دولتی از سازمان های بیمه گر، یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان طلب دارند و با توجه به اینکه اتفاقات خوبی در بیمه افتاده است و با کمک دولت امیدواریم برخی پرداختی های پرستاران انجام شود.

 

 برطرف شدن بخشی از کمبودهای بودجه ای وزارت بهداشت در اسفند ماه

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: قرار است از محل هدفمندی یارانه ها نیز به نظام سلامت کمک شود.

آقاجانی افزود: همچنین قرار است بخشی از کمبودهای اعتباری وزارت بهداشت در اسفندماه برطرف شود که البته مبلغ آن هنوز نهایی نشده است.

وی ادامه داد: کمبود بودجه ای وزارت بهداشت بین پنج تا هفت هزار میلیارد تومان است.

 

طرح های تشویقی وزارت بهداشت برای جذب پرستاران مرد

معاون وزیر بهداشت گفت: متاسفانه طی سال های اخیر گرایش مردان برای ورود به رشته های پرستاری کم شده و مشکلات زیادی را برای اداره بیمارستان ها به وجود آورده است.

آقاجانی افزود: کمبود پرستاران مرد اجرای دستورالعمل های «انطباق با موازین شرعی» را با مشکل روبرو می کند در حالیکه این مساله جزو حقوق مردم است.

وی خاطرنشان کرد: طرح های تشویقی برای جذب پرستاران مرد در وزارت بهداشت در دست بررسی است.

 

 تعرفه های درمانی دولتی فردا اعلام می شود

معاون درمان وزیر بهداشت با بیان اینکه جلسه شورای عالی بیمه فردا(چهارشنبه) تشکیل می شود، گفت: تعرفه های درمانی بخش دولتی فردا اعلام خواهد شد.

آقاجانی به تبلیغات برخی رسانه های برون مرزی (شبکه های ماهواره ای) اشاره کرد و افزود: این تبلیغات از سوی افراد غیر پزشک صورت گرفته و به تبلیغ داروها و درمان های کاذب می پردازند.

 

منبع:ایرنا