آهنگ پیشواز ایرانسل یه دل شکستم علی عبدالمالکی

آهنگ پیشواز ایرانسل یه دل شکستم علی عبدالمالکی

آهنگ پیشواز ایرانسل یه دل شکستم علی عبدالمالکی

ارسال کد به: ۷۵۷۵

نام آهنگ : یه دل شکستم

خواننده: علی عبدالمالکی

اعتبار : ۳۰ روز

یه روزی یه جایییه دل شکوندم
یکی عاشقم شد به پاش نموندم
چه آسون چه راحت ازش گذشتم
دلم رو به قلبیدیگه سپردم
پریشون و گریون و دلشکسته
هنوزم به هیچکی دلی نبسته

چقدر می گفت دوباره دوباره برگرد
چه روزا که بی من تنهایی سر کرد
اما حالا که دارم فکر می کنم می بینم انگار
اونیکه باخته بازی روفقط من بودم اینبار
حتی یه بار نشد که بعد از اون عشق و ببینم
از شدت عشقاز رو لبی بوسه بچینم

پشیمونم پشیمونممن دیگه بی تو نه نمی تونم
نمی خونم نمی خونم من دیگه جز برای تو نمی خونم
اما حالا که دارم فکر می کنم می بینم انگار
اونیکه باخته بازی روفقط من بودم اینبار
حتی یه بار نشد که بعد از اون عشق و ببینم
از شدت عشقاز رو لبی بوسه بچینم

پشیمونم پشیمونممن دیگه بی تو نه نمی تونم
نمی خونم نمی خونم من دیگه جز برای تو نمی خونم